شنبه, 10 خرداد 1399

نشانی کارگاه شماره1 :

تهران-65 متری فتح-بعد از شیر پاستوریزه-فتح یازدهم-بین 5 و 6 غربی-پلاک 28

شماره تماس :

66783059

فکس:

66783105

نشانی کارگاه شماره 2:

تهران -جاده شهریار-بعد از سعید آباد-سازمان پژوهش ها و فن آوری های علمی و صنعتی ایران مرکز رشد