شنبه, 10 خرداد 1399

آگهی استخدام

لطفا جهت تکمیل فرم به قسمت استخدام مراجعه فرمائید

شماره آگهی

تاریخ آگهی

عنوان شغلی

تعداد نفرات مورد نیاز

وضعیت استخدامی

کارگاه شماره

۰۵-۹۴

۱۲/۱۲/۹۴

اپراتور سنگ محور

۱

تمام وقت

۱